चिक्न परेसी यसरी पो चिक्न पर्छ थकाइ लाम्ने गरि। Nepali Couple Enjoying in Nepali Style.